Tên linh kiện Giá tham khảo
Bảng mạch soi laser 120,000
Bánh răng 2 tầng khoan rút lõi 229,000
Bánh răng 3 tầng khoan rút lõi 315,000
Bánh răng bé cưa gỗ 70,000
Bánh răng bé khoan rút lõi 95,000
Bánh răng cắt sắt PC14-2014H 90,000
Bánh răng cắt sắt PC14-2015H 100,000
Bánh răng cưa 06-185A 65,000
Bánh răng đánh bóng tường 180-02B 65,000
Bánh răng đánh bóng tường 180-03B 55,000
Bánh răng đĩa to khoan rút lõi 120,000
Bánh răng đục PH-65A 88,000
Bánh răng khoan 01-13A 48,000
Bánh răng khoan 02-13B 45,000
Bánh răng khoan 03-26A 55,000
Bánh răng khoan phi 16 75,000
Bánh răng mài K100B 57,000
Bánh răng to cưa gỗ 75,000
Bơm nước cắt bê-tông 135,000
Chân soi 5 tia (Cao cấp) 150,000
Chân soi 5 tia (Rẻ) 130,000
Chiết áp đánh bóng tường 180-02B 95,000
Chiết áp đánh bóng tường 180-03B 99,000
Cổ đục 06-26B 95,000
Cổ đục PH-65A 430,000
Công tắc cắt sắt PC14-2015H 55,000
Công tắc đánh bóng tường 180-03B 55,000
Công tắc khâu bao KG9-2 40,000
Công tắc khoan 03-26A 35,000
CT đục 06-26B 69,000
Cụm rơ-le rửa 399,000
Cút trắng nhựa rửa xe 20,000
Đầu mài K100B 80,000
Đầu nén Hikari 550W 1,350,000
Đầu nén Hikari 750W 1,550,000
Dây cu-roa khâu bao 30,000
Dây phun bột bả 3,550,000
Dây rửa xe Haloshi rẻ 225,000
Dây rửa xe Hikari 10m 280,000
Dây rửa xe Hikari 15m (lõi thép) 450,000
Dây rửa xe Hikari 25m (lõi thép) 550,000
Đế đen cao su máy đánh bóng tường 85,000
Đường nước cắt bê-tông 45,000
Gioăng cao su nén 30L 90,000
Gioăng cao su nén 50L 95,000
Khoá mũi PH-65A 199,000
Lọc gió nén 750W 55,000
Lưỡi cắt bê-tông 135,000
Lưỡi cắt gạch 115,000
Lưỡi cắt gạch đẩy tay Hikari 135,000
Lưỡi cắt gạch Hikari Ø110 115,000
Mắt soi laser xanh 199,000
Mõm khoan 03-26A 45,000
Nắp đít rô 06-26B 50,000
Nắp soi 2R-12D 35,000
Nhựa bảo vệ đánh bóng tường 155,000
Nối đồng rửa 60,000
Nòng khoan 03-26A 135,000
Núm chuyển 06-26B 35,000
Pin soi laser xanh 89,000
Rơ-le đen bé rửa xe 35,000
Rơ-le nén 750W 130,000
Rơ-le trắng rửa xe 120,000
Rô-tơ đánh bóng tường 180-02B 275,000
Rô-tơ đánh bóng tường 180-03B 275,000
Rô-tơ thổi bụi 02-28H 155,000
Rotor cắt gạch Hikari 219,000
Rotor cắt sắt PC14-2014H 369,000
Rotor cắt sắt PC14-2015H 470,000
Rotor cưa 06-185A 255,000
Rotor cưa gỗ 399,000
Rotor cưa xích 16M-405F 385,000
Rotor đầm V-45A 229,000
Rotor đục 06-26B 199,000
Rotor đục 08-10B 245,000
Rotor đục PH-65A 485,000
Rotor khâu bao KG9-2 215,000
Rotor khoan 01-13A 199,000
Rotor khoan 02-10 199,000
Rotor khoan 02-13B 189,000
Rotor khoan 02-26B 199,000
Rotor khoan 03-26A 199,000
Rotor khoan phi 16 265,000
Rotor khoan rút lõi 750,000
Rotor mài K100B 215,000
Sa thổi bụi 02-28H 110,000
Sạc soi laser xanh 120,000
Sâu khoan 03-26A 45,000
Súng dài đồng 280,000
Súng dài nhựa 265,000
Súng phun bột bả 365,000
Súng rửa đồng 250,000
Súng rửa nhựa 130,000
Tay cắt sắt PC14-2015H 129,000
Tay soi 2R-12D 55,000
Thân 06-26B 119,000
Tụ nén 750W 70,000
Vỏ máy cắt sắt PC14-2014H 350,000
Vỏ soi 2R-12C 185,000
Vỏ soi 2R-12D 200,000